Structure of Mutual fund Archive

Mutual Fund Structure: म्युच्युअल फंडाची संस्थात्मक रचना

Mutual  Fund Structure: म्युच्युअल फंडाची संस्थात्मक रचना म्युच्युअल फंड हा सेबी ने ठरवलेल्या ‘म्युच्युअल फंड नियमन १९९६’ च्या अनुसार काम करतो. म्युच्युअल फंडामध्ये अनेक गुंतवणूकदारांकडून पैसे एकत्र करून गुंतवणूक तज्ञामार्फत (Professional Investment Expert) तिची गुंतवणूक करण्याचे काम म्युच्युअल फंड करते. सेबीच्या नियामावलीचा अंकुश असल्याने फंडाचा कारभार पारदर्शक होण्यास मदत होते. कुठल्याही म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक

Continue Reading