SIP Archive

systematic investment plan (SIP )in Marathi

What is a systematic investment plan in Marathi -पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (SIP) “थेंबे थेंबे तळे साचे”: एक प्रसिद्ध मराठी म्हण. चांगले जीवन जगण्यासाठी भविष्यामध्ये आपल्याकडे गरजेइतकी संपत्ती जमा व्हावी असे प्रत्येकास वाटत असते. दर महिन्याला येणाऱ्या उत्पन्नातून काही रक्कम कुठल्यातरी गुंतवणूक योजनेत गुंतवावी असे वाटत असते. गुंतवणूक सुरक्षितही असावी आणि परतावा चांगला मिळावा अशी अपेक्षा

Continue Reading