Indian Postal Savings Scheme Archive

National savings Certificate – राष्ट्रीय बचत पत्रं

राष्ट्रीय बचत पत्रं National savings Certificate राष्ट्रीय बचत पत्रं (National savings Certificate) ही प्रथमतः १९५० साली स्वातंत्र्यांनंतर पैशांची उभारणी करणेसाठी सरकारतर्फे अस्तित्वात आली. पोष्टमधील अनेक प्रचलित गुंतवणूक पर्यायांमधील NSC हा छोट्या गुंतवणूकदारांचा आवडता पर्याय आहे. NSC मध्ये गुंतवणुक म्हणजे सुरक्षित, निश्चित परतावा आणि आयकरामध्ये (income tax) सवलत यांचा सुंदर मिलाफ आहे. सरकारी योजना असल्यामुळे

Continue Reading