Financial Planning Archive

Credit Rating: पतमापन

Credit Rating: पतमापन कष्टाने कमावलेला पैसा गुंतवणूक करत असताना गुंतवणूकदार नेहमी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी आग्रही असतो. मुळात गुंतवणूक हा क्लिष्ट विषय आहे. आपण ज्या कंपनी मध्ये ( shares, bond, Debentures ) गुंतवणूक करतो ती गुंतवणूक भविष्यामध्ये सुरक्षित आहे कि नाही हे कसे ओळखावे. कंपन्याचे व्यवहार बऱ्याचदा क्लिष्ट असतात. ते समजण्यासाठी सखोल आणि अद्यावत

Continue Reading

Asset Allocation – असेट अलोकेशन

असेट अलोकेशन (Asset Allocation) करून गुंतवणुकीतील जोखीम कशी कमी करता येते. आता आपण आपली आर्थिक उद्दिष्टे ठरवली आहेत (आर्थिक नियोजन / उद्दिष्टे ठरवण्यासाठी येथे टिचकी मारा). सद्य आर्थिक  स्थितीचा आढावा घेवून आपले आर्थिक उद्दिष्ट पत्रक तयार करा. स्वप्न साकार करण्यासाठी व्यवहार चातुर्य, नियमितपणा, मुल्यांकन, आणि सूक्ष्म परीक्षण करण्याची कला आत्मसात केली पाहिजे. असाध्य ते

Continue Reading

Evaluate your risk appetite and Risk tolerance

Evaluate your risk appetite and Risk tolerance / स्वतः ची जोखीम घेण्याची क्षमता /तयारी /सहन शक्ती कशी ओळखावी.   गुंतवणूक करताना बहुतेक वेळा मध्यस्थामार्फत  (कंपनी एजन्ट) गुंतवणूक उत्पादनाविषयी माहिती दिली जाते. त्या उत्पादनाद्वारे मिळणाऱ्या परताव्या बद्दल सखोल माहिती दिली जाते. कधी कधी तर उत्पादनाविषयी नको तेवढी स्तुती पण केली जाते. या मध्यस्थांकडे चांगली विक्री

Continue Reading

Inflation and financial Planning in Marathi – महागाई आणि आर्थिक नियोजन

महागाई आणि आर्थिक नियोजन (Inflation and financial Planning ) आर्थिक नियोजन करताना महागाई वाढ (Inflation) हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. महागाईमुळे क्रयशक्ती (Purchasing Power)  कमी होते. आजमितीला भारतामध्ये  महागाई वाढीचा दर ६% आहे. म्हणजे आज १०० रुपयांना मिळणारी वस्तू हि पुढल्या वर्षी १०६ रुपयांना मिळेल. महागाई मुळे खर्च वाढत जाणार. आपण गुंतवलेल्या पैशांचे भविष्यातील

Continue Reading

Financial Planning

What is Financial Planning? अर्थनियोजन करणे म्हणजे नेमकं काय?  बोली भाषेत ‘अर्थ’ म्हणजे पैसा. असं म्हणतात की ‘अर्थ’ असेल तर जीवनाला अर्थ आहे. पैशाचं जीवनामध्ये अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात उदरनिर्वाहासाठी प्रत्येकजण काहींना काही उद्योग करत असतो खर्च करावा हेही महत्वाचे असते. सर्वसाधारणपणे काही पैसे आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरावा लागतो

Continue Reading

difference between saving and investment in Marathi

What is difference between saving and investment बऱ्याचदा आपण बचत (saving) आणि गुंतवणूक (investment) या दोन्ही गोष्टी समान मानतो. कधीकधी हे शब्द आपण एकमेकांऐवजी वापरतो. बचत आणि गुंतवणूक यामध्ये नेमका काय फरक आहे.  What is difference between saving and investment.

Continue Reading