Capital Market Archive

Capital Market:भांडवल बाजार

Capital Market: भांडवल बाजार: उद्योग चालवायला भांडवल लागते. कालावधीनुसार भांडवल दोन प्रकारचे लागते. एक लघु मुदतीचे तर दुसरे दीर्घ मुदतीचे. लघु मुदतीचे भांडवल नाणे बाजारातून उपलब्ध होते तर दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाची गरज भांडवल बाजार (Capital Market) पूर्ण करतो. उद्योगासाठी स्थिर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे भांडवल लागते. भांडवल बाजार म्हणजे बचत केलेला पैसा उद्योग

Continue Reading

What is capital – भांडवल?

What is capital – भांडवल म्हणजे काय?  भांडवल (Capital) म्हणजे उत्पादित केलेले उत्पादनाचे साधन किंवा भविष्यातील उत्पादन वाढावे म्हणून मानवाने निर्माण केलेली उत्पादन-सामग्री. उद्योगामध्ये वस्तूंची निर्मिती करण्यासाठी भांडवल आवश्यक असते. भौतिक भांडवल (यंत्रसामुग्री, जमीन, इमारत इत्यादी) आणि मानवी भांडवल (सुशिक्षित, प्रशिक्षित व निरोगी मनुष्यबळ). उद्योगामध्ये प्रथम भांडवल / Capital investment विनियोग करावा लागतो. त्यासाठी

Continue Reading