Market Archive

Credit Rating: पतमापन

Credit Rating: पतमापन कष्टाने कमावलेला पैसा गुंतवणूक करत असताना गुंतवणूकदार नेहमी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी आग्रही असतो. मुळात गुंतवणूक हा क्लिष्ट विषय आहे. आपण ज्या कंपनी मध्ये ( shares, bond, Debentures ) गुंतवणूक करतो ती गुंतवणूक भविष्यामध्ये सुरक्षित आहे कि नाही हे कसे ओळखावे. कंपन्याचे व्यवहार बऱ्याचदा क्लिष्ट असतात. ते समजण्यासाठी सखोल आणि अद्यावत

Continue Reading

Bull Market Bear Market – बाजारातील तेजी आणि मंदी

Bull Market and Bear Market – बाजारातील तेजी आणि मंदी Bull म्हणजे बैल आणि bear म्हणजे अस्वल. या दोन प्राण्यांचे स्वभाव खूप वेगळे आहेत. विशेषतः हे जेव्हा आपल्या विरोधकांवर हल्ला करतात त्यावेळी त्यांचा स्वभाव खूप वेगळा असतो. बैल हा खूप आक्रमक असतो. आपल्या शिंगांचा वापर करून समोरील विरोधकास मारण्याचा पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करतो. भारतामध्ये

Continue Reading

CRR and SLR in Marathi

CRR and SLR बँकांचे व्यवहार हे जनतेकडून ठेवी स्वीकारणे आणि त्या गरज असेल त्यांना कर्जरुपाने वाटणे असे चालतात. ठेवींवर कमी तर कर्जावर अधिक व्याज असते यातूनच बँकेस नफा होतो. बँकांचे सर्व व्यवहारांवर RBI चे नियंत्रण असते. बँकांनी RBI ने आखून दिलेल्या नियामावलीचे पालन करूनच व्यवहार केले पाहिजेत असे बंधनकारक असते. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास

Continue Reading

What is Chit Fund – चीट फंड

चीट फंड – What is Chit Fund? चीट फंड (Chit fund) ही एक प्रकारची बचत योजना असून भारतामध्ये पूर्वापार काळापासून चालत आलेली आहे. बहुधा समान उत्पन्न असलेल्या काही गरजू व्यक्ती एकत्र येऊन चीट फंड (Chit fund) सुरु केला जातो. यामागे बचत आणि गरजू व्यक्तीस कर्ज उपलब्ध करून देणे हा असतो. असे चीट फंड स्थापन

Continue Reading

difference between Certificate of Deposit – ठेव प्रमाणपत्र and Term Deposit – मुदत ठेव

What is difference between Certificate of Deposit – ठेव प्रमाणपत्र and Term Deposit – मुदत ठेव? मुदत ठेवी या सर्वांच्या परिचयाच्या आहेत. बहुतेक सर्व लोक या प्रकारची गुंतवणूक आपल्या जवळच्या बँकेत करत असतात. सुरक्षित, सहज सोप्या, विना कटकट आणि आकर्षक व्याजदर यामुळे मुदत ठेवी या नेहमी कमी जोखीम असणाऱ्या गुंतवणूकदारास प्रिय असतात. अलीकडील अधिक

Continue Reading

Certificate of Deposit – ठेव प्रमाणपत्र

Certificate of Deposit – ठेव प्रमाणपत्र उद्योग चालवायला भांडवल लागते. स्वमालकीच्या भांडवल उभारण्यासाठी समभाग विक्री आणि कर्जाऊ भांडवलासाठी बॉंड इत्यादी वर अवलंबून राहावे लागते. याशिवाय बँकाकडून कर्जरूपाने भांडवल उभारता येते. सर्वसाधारणपणे बँक लोक (Public), ट्रस्ट, कंपनी यांच्याकडून  पैसा ठेवीच्या रूपाने जमा करते आणि ज्यांना पैशाची गरज आहे त्यांना कर्जरूपाने वाटप करते. कर्जावर मिळणारे व्याज

Continue Reading

Treasury bills/T-bills – ट्रेझरी बिल्स / कोषागार पत्र

Treasury bills/T-bills – ट्रेझरी बिल्स / कोषागार पत्र / सरकारी रोखा / राजकोषपत्र Bill मार्केट हा नाणे बाजाराचा उपबाजार आहे. T-bills ही लघु मुदतीची असून केंद्र सरकारकडून इशू केली जातात. एक प्रकारे लघु मुदतीच्या कर्ज उभारणीसाठी केंद्र सरकार अशा प्रकारची बिल्स इशू करते. सध्या आपल्याकडे 91 दिवस, 182 दिवस आणि 364 दिवसांसाठी T-bills इशू

Continue Reading

Commercial Paper: वाणिज्य पत्र

Commercial Paper: वाणिज्य पत्र उद्योगासाठी लघु मुदतीच्या/खेळत्या भांडवलासाठी वाणिज्य पत्राद्वारे भांडवल उभारणी करता येते. साधारणपणे १५ दिवस ते १ वर्ष या मुदतीसाठी वाणिज्य पत्र (Commercial Paper) इशू केली जातात आणि मुदत अखेरीस व्याजासहित रक्कम परत केली जाते. वाणिज्य पत्र (Commercial Paper) हि विनातारण दिली जातात. कर्ज घेणारी कंपनी देणाऱ्यास एक वचन चिट्ठी लिहून देतात.

Continue Reading

Call money market – मागणी देय पैसा बाजार

Call Money Market : मागणी देय पैसा बाजार हा नाणे बाजाराचा एक उपबाजार आहे. यामध्ये अतिशय अल्प काळासाठी पैशांची देवाणघेवाण चालू असते . 1 दिवस ते 14 दिवस एवढ्या अल्प काळासाठी कर्ज देवांघेवाणीचे व्यवहार चालतात त्यास कॉल मनी मार्केट  (Call Money Market)म्हणजेच मागणी देय पैसा/नाणेबाजार असे म्हणतात. काही वेळेस यास Notice Money Market /

Continue Reading

Indian Money Market नाणे बाजार

Indian Money Market नाणे बाजार पैसा हे विनिमयाचे साधन आहे. या जगामध्ये आर्थिक व्यवहार करत असताना पैशांची गरज लागते. काही जण पैसे घेणारे असतात तर काही जण पैसे बचत करतात आणि ते विविध गुंतवणूक पर्यायामध्ये गुंतवणूक करतात म्हणजेच काहीजण ठेवीदार असतात तर काही जण कर्जदार असतात. आर्थिक गरजा या काही अल्पकालीन तर काही दीर्घकालीन

Continue Reading