Economics Archive

Commercial Paper: वाणिज्य पत्र

Commercial Paper: वाणिज्य पत्र उद्योगासाठी लघु मुदतीच्या/खेळत्या भांडवलासाठी वाणिज्य पत्राद्वारे भांडवल उभारणी करता येते. साधारणपणे १५ दिवस ते १ वर्ष या मुदतीसाठी वाणिज्य पत्र (Commercial Paper) इशू केली जातात आणि मुदत अखेरीस व्याजासहित रक्कम परत केली जाते. वाणिज्य पत्र (Commercial Paper) हि विनातारण दिली जातात. कर्ज घेणारी कंपनी देणाऱ्यास एक वचन चिट्ठी लिहून देतात.

Continue Reading

What is capital – भांडवल?

What is capital – भांडवल म्हणजे काय?  भांडवल (Capital) म्हणजे उत्पादित केलेले उत्पादनाचे साधन किंवा भविष्यातील उत्पादन वाढावे म्हणून मानवाने निर्माण केलेली उत्पादन-सामग्री. उद्योगामध्ये वस्तूंची निर्मिती करण्यासाठी भांडवल आवश्यक असते. भौतिक भांडवल (यंत्रसामुग्री, जमीन, इमारत इत्यादी) आणि मानवी भांडवल (सुशिक्षित, प्रशिक्षित व निरोगी मनुष्यबळ). उद्योगामध्ये प्रथम भांडवल / Capital investment विनियोग करावा लागतो. त्यासाठी

Continue Reading