Banking Archive

Recurring Deposit Scheme – आवर्ती ठेव योजना

बँकांमधील आवर्ती ठेव योजना (Recurring Deposit Scheme) आवर्ती ठेव योजना (Recurring Deposit scheme) ही एक विशिष्ट प्रकारची बचत ठेव योजना असून भारतामध्ये जवळपास सर्वच बँका ह्या प्रकारची ठेव स्वीकारतात. या योजनेमध्ये प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम जमा केली जाते. यामध्ये १०० रुपयापासून ते काही लाखापर्यंत रक्कम स्वीकारली जाते.  यावर मिळणारे व्याज हे प्रत्येक बँक नुसार

Continue Reading

CRR and SLR in Marathi

CRR and SLR बँकांचे व्यवहार हे जनतेकडून ठेवी स्वीकारणे आणि त्या गरज असेल त्यांना कर्जरुपाने वाटणे असे चालतात. ठेवींवर कमी तर कर्जावर अधिक व्याज असते यातूनच बँकेस नफा होतो. बँकांचे सर्व व्यवहारांवर RBI चे नियंत्रण असते. बँकांनी RBI ने आखून दिलेल्या नियामावलीचे पालन करूनच व्यवहार केले पाहिजेत असे बंधनकारक असते. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास

Continue Reading